Verkoopstrategieën

De druk om het jaartarget 2013 te halen wordt voelbaar. Toch is het zinvol om ook de verkoopstrategieën voor de middellange en lange termijn niet uit het oog te verliezen. Het groeimodel van Ansoff levert die strategieën.

Hoewel het niet meteen te merken is aan het weer, is met het begin van september de zomer teneinde gekomen en is voor veel verkopers de belangrijkste periode van het jaar begonnen. De jaartargets zullen in de komende vier maanden moeten worden gerealiseerd. Voor veel verkopers is het gebruikelijk om dit te doen door de dezelfde activiteiten als altijd te intensiveren: meer bezoeken, meer offertes, frequenter telefoneren, etc. Toch is het, ondanks de korte termijn druk, ook zinvol om de groeimogelijkheden bij klanten en prospects voor de middellange en lange termijn in het oog te houden. 

Verkoopstrategieën: het groeimodel van Ansoff

Bij het ontwikkelen van groeistrategieën wordt in de marketing veelvuldig gebruik gemaakt van het groeimodel van Ansoff. Dit model biedt vier mogelijke groeistrategieën op basis van bestaande en nieuwe producten, op bestaande en nieuwe markten. Dit principe kan uitstekend worden vertaald naar vier verkoopstrategieën, waarbij markten worden gewijzigd in klanten:
Verkoopstrategieen


Verkoopstrategie 1: Groei met bestaande producten bij bestaande klanten
Het verkopen van bestaande producten bij bestaande klanten is de primaire activiteit waarmee omzet wordt gerealiseerd. Bij vaste klanten zijn vaak goede mogelijkheden, bijvoorbeeld door cross- en up-selling, om het resultaat te vergoten. Daarnaast vragen of krijgen niet alle klanten evenveel aandacht. Door het contact te intensiveren met klanten die langere tijd niet zijn benaderd, ontstaan vaak goede kansen om direct of binnen enkele maanden groei te realiseren.

Verkoopstrategie 2: Groei met nieuwe producten bij bestaande klanten

Wanneer u beschikt over zeer goede relatie met uw klanten, is de kans reëel dat zij op basis van die relatie bereid zijn producten of diensten af te nemen die u nog niet levert. De goede relatie is gebaseerd op goede kennis van de klant of biedt de mogelijkheid om die kennis te verdiepen. Op basis daarvan kunt u een inschatting maken welke nieuwe producten of services goed aansluiten bij de behoeften van deze klanten.

Verkoopstrategie 3: Groei met bestaande producten bij nieuwe klanten
Wanneer u beschikt over producten met een goede reputatie en tevreden klanten, biedt dit in beginsel goede mogelijkheden om nieuwe klanten te winnen. Door bestaande klanten als ambassadeurs in te zetten bij een uitgekiende selectie van prospects kunt op een geloofwaardige manier uw toegevoegde waarde presenteren. De ervaring leert dat bijvoorbeeld het uitnodigen van enkele prospects bij een tevreden ambassadeur, goede mogelijkheden biedt om uw klantenkring en omzet te vergroten.

Verkoopstrategie 4: Groei met nieuwe producten bij nieuwe klanten

Bij deze lange termijn strategie staan innovatie en businessdevelopment centraal.  De afdeling marketing zal hierbij veelal een voortrekkersrol moeten vervullen en marktonderzoek zal aan de basis moeten liggen van de nieuw te ontwikkelen kansen. Selecteer een of enkele prospects waar u uw nieuwe oplossingen of concepten wilt testen. Vanwege veranderende marktomstandigheden blijft het wenselijk om deze strategie aandacht te (blijven) geven.

Succesfactoren
Het model met verkoopstrategieën is geen menukaart voor succes. Het biedt op eenvoudige wijze andere perspectieven om voor de korte, middellange en lange termijn groeimogelijkheden te ontwikkelen. In alle gevallen is het wenselijk om strategieën te ontwikkelen op basis van (zeer) goede kennis van de klant, een zeer goede voorbereiding en een focus op een optimale samenwerking met de klant, de verkoop-binnendienst en de marketingafdeling.