Algemene voorwaarden

Customervision heeft haar Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Groningen. De Algemene Voorwaarden maken standaard onderdeel uit van voorstellen die uit naam van Customervision worden uitgebracht.