over customervision

Customervision is een sales | marketing | CRM adviesburo dat sinds 2009 organisaties ondersteunt bij slagvaardig ondernemen.

Visie

Organisaties worden tegenwoordig geconfronteerd met diverse uitdagingen. In vrijwel alle markten is er sprake van hyperconcurrentie, globalisering, toegenomen beschikbaarheid van informatie en transparantie door internet, afgenomen kwaliteitsverschillen tussen producten en diensten en toenemende professionalisering van inkoopafdelingen van klanten. Dit bewustzijn wordt aangevuld met een toenemend inzicht dat nettoresultaat wordt gerealiseerd met slechts een klein deel van de klanten. De combinatie van deze ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de huidige commerciële aanpak in veel gevallen niet meer voldoende is voor een positief resultaat en een duurzame, rendabele relatie met klanten. Ondernemers en managers hebben de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen die de continuïteit te waarborgen en rendement realiseren. De tijdelijke inzet van externe specialisten biedt daarbij de mogelijkheid om de focus te houden op de kernactiviteiten en gelijktijdig de gewenste veranderingen door te voeren.

Missie

Customervision heeft de missie om ondernemers en managers te ondersteunen bij het professionaliseren van hun commerciële activiteiten om duurzame relaties met en rendement bij hun klanten te realiseren. Customervision heeft de ambitie om haar klanten op professionele en pragmatische wijze te ondersteunen bij veranderingen en reeds aanwezige kennis en vaardigheden te activeren, te verbreden en te verdiepen. Ze wil dit realiseren door een betrouwbare partner te zijn die op basis van gedegen kennis van de uitdagingen van haar klanten oplossingen en service biedt en duurzaam relaties aangaat.