Strategisch marketingplan

Ondernemen is voortdurend anticiperen op veranderingen. Verandering is de enige zekerheid in elke business. Op welke klanten wilt u zich gaan richten en met welke producten en diensten? Welke verkoopkanalen zijn hierbij het meest effectief? Om effectief te kunnen reageren is het gewenst dat analyses en beslissingen worden vertaald naar een werkbaar strategisch en operationeel plan. Een strategisch marketingplan is geen doel op zich, maar een effectief middel om management en medewerkers richting te geven, te informeren en te motiveren. Customervision hanteert een pragmatisch strategisch en operationeel marketingplanconcept waarmee u snel en adequaat uw marketingactiviteiten kunt plannen en uitvoeren.

Geïnteresseerd naar de aanpak van customervision? Neem contact op!

Subsidie strategisch marketingplan

Innovatie is een noodzaak voor elke onderneming. De ontwikkeling van een strategisch marketingplan is een van de diensten waarop de SNN door middel van de NIOF subsidie verleend. Indien uw onderneming voldoet aan de criteria van SNN, kunt u voor het strategisch marketingplan 50% subsidie verkrijgen.

Bekijk hier de subsidiemogelijkheden van het SNN.

 

Terug naar het overzicht Marketing