Hoe passeer ik mijn contactpersoon?

Wanneer de relatie met uw contactpersoon bij een klant u niet verder brengt, hoe kunt u deze persoon dan passeren? Of zijn er andere mogelijkheden om de relatie succesvol te verbreden en te verdiepen?

Onlangs werd ik weer eens door een verkoper aangesproken met de vraag: Hoe passeer ik mijn huidige contactpersoon? Ik vroeg om een nadere toelichting en deze werd terstond gegeven: de verkoper had het gevoel dat hij met zijn huidige contactpersoon niet in staat zou zijn om de doelstellingen bij de betreffende klant te realiseren. De relatie werd ervaren als een obstakel. Dit blijkt een dilemma te zijn dat regelmatig voorkomt.

Een contactpersoon “passeert” u niet

Het hangt natuurlijk af van hoe u “passeren” definieert, maar stel dat u hiermee bedoelt dat u uw contactpersoon wilt omzeilen of – nog erger – als obstakel wilt uitschakelen, dan is de kans groot dat u uw doelen niet gaat realiseren en u de relatie blijvend beschadigt. Dus in beginsel passeert u uw contactpersoon niet. Maar hoe gaat u hier dan wel mee om en waarom is het belangrijk om uw contacten te verbreden?

Investeer in de relatie

Om te beginnen is het raadzaam om in de relatie met uw contactpersoon te investeren. Stel uzelf de vraag waarom u met deze persoon niet verder komt en wat u zelf anders zou kunnen doen. Wat weet u bijvoorbeeld van de persoon: zijn of haar uitdagingen, zakelijke en persoonlijke interesses, ambities, enzovoort. Een dieper gaande relatie kan meer perspectief bieden om mogelijkheden bij uw klant te exploreren en met andere personen binnen de klantorganisatie in contact te komen.

Benoem uw uitdagingen

Naast het ontwikkelen van een persoonlijke relatie is het van belang om uw uitdagingen als verkoper te bespreken. Maak uw contactpersoon deelgenoot van uw ideeën en ambities en vertaal deze naar toegevoegde waarde voor uw klant en uw contactpersoon. Dit laatste zal meestal alleen lukken wanneer u een goede relatie hebt opgebouwd. Wanneer u de mogelijkheid van gezamenlijk optrekken weet te ontwikkelen, vergroot dat de kans om verder te komen in de organisatie.

Overvragen: wees voorzichtig

U kunt ook vragen stellen waarvan u weet dat uw contactpersoon waarschijnlijk niet in staat zal zijn om die te beantwoorden. In dit kader wordt vaak gesproken over het zogenaamd overvragen van uw contactpersoon. Dat kan een effectieve aanpak zijn, maar hierbij bestaat het risico dat de persoon zich bedreigt of aangetast voelt in de positie en een blokkade zal opwerpen. Ook hierbij is het van belang dat uw contactpersoon persoonlijk voordeel ervaart.

Multi-level sales en relatiematrix

Naast uw eigen inspanningen kunt u ook collega’s inzetten om de contacten bij de klant te verbreden en te verdiepen en de relatie daarmee op een hoger plan te brengen. Afhankelijk van het belang van de klant zou u bijvoorbeeld de salesmanager en de (commercieel) directeur kunnen stimuleren en faciliteren om met contactpersonen op gelijksoortig niveau bij de klant in contact te komen. Hierbij is het van belang dat u als klantverantwoordelijke de regie strak in handen houdt. Bij het in kaart brengen van de verschillende sleutelfiguren bij een klant kan een relatiematrix behulpzaam zijn. De feitelijke of potentiële DMU–leden worden daarbij gekoppeld aan medewerkers en management van de eigen organisatie. Door de relaties in de matrix te kwalificeren en te prioriteren, kunt u gericht relatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren.

Contact met decisionmakers

Ongeacht de kwaliteit van de relatie met uw contactpersoon is het van toenemend belang om contact te realiseren met strategische decisionmakers bij uw klant. Op dat niveau heeft men te maken met (strategische) kansen, bedreigingen en uitdagingen die zich kunnen vertalen naar verkoopkansen voor die leveranciers, die op deze punten toegevoegde waarde kunnen bieden. De kwaliteit van de relatie gemeten in vertrouwen en deskundigheid is op dat niveau cruciaal. Wanneer besluitvorming is vertaald naar operationele inkoopspecificaties, zullen ook op operationeel niveau contacten worden gelegd met diverse potentiële leveranciers. Hierbij zal steeds vaker op prijs worden geconcurreerd aangezien er op veel markten slechts in geringe mate sprake is van doorslaggevend productonderscheid.